خیلی سخته ...
خیلی سخته که بغض داشته باشی اما نخوای کسی بفهمه...

خیلی سخته که عزیزترین کست ازت بخواد فراموشش کنی ...

خیلی سخته که سالگرد آشنایی با عشقت رو بدون حضور خودش جشن بگیری ...

خیلی سخته که روز تولدت ٬ همه بهت تبریک بگن ٬ جز اونی که فکر می کنی به خاطرش زنده ای ...

خیلی سخته که غرورت رو به خاطر یه نفر بشکنی ٬ بعد بفهمی دوست نداره ...

خیلی سخته که همه چیزت رو به خاطر یه نفر از دست بدی ٬ اما اون بگه : نمیخوامت

یادمان باشد که از این پس خطایی نکنیم


گر چه در خود شکستیم صدایی نکنیم


یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد


طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم


دسته ها :
سه شنبه بیست و ششم 6 1387
X